1. 12 LĪNIJAS – arhitektu birojs, kura pamatā ir uzdevums saglabāt un sniegt abus - dizainu un funkcionalitāti vidē, kurā dzīvojam. Harmoniska vide iedvesmo harmoniskai dzīvei. Mēs ticam un tiecamies veidot tādu arhitektūru, kas ienes harmoniju vidē un cilvēku dzīvēs.

    12 LĪNIJAS specializējas vēsturisku ēku atjaunošanas un pārbūves projektos un jaunu ēku izveidē vēsturiskā vidē. Rodot līdzsvaru mūsu komandas vērtībās – cieņa pret vēstures mantojumu, vides konteksts, funkcionalitāte un mūsdienu dzīves prasības - ēkas 12 LĪNIJAS arhitektu rokās iegūst jaunu dzīvi un īpašu raksturu.

    Kā atsevišķs 12 LĪNIJAS virziens jāatzīmē – projekti, kas ir vairāk konceptuāli un mākslinieciski; īpaši izaicinājumi, kas atspoguļo sinerģiju starp arhitektūru, mākslu un tehnoloģijām. Mēs ticam dažādu disciplīnu sadarbībai un labprāt pieaicinām māksliniekus (tēlniekus, grafiskos dizainerus, rakstniekus) jau projektu attīstības sākuma stadijās, panākot nozīmes bagātākus rezultātus. Savā praksē esam atvērti jaunām tehnoloģijām, lietojam virtuālās realitātes modeļus, lai padarītu dizaina procesu efektīvāku.

    12 LĪNIJAS – esam personības, kam ir kopīga aizraušanās radīt rūpīgi izsvērtus, niansētus risinājumus un veidot baudāmu vidi. Pirms radam, mēs ieklausāmies, novērojam un izpētam.

© 2018 12 līnijas

Built with Berta.me